Komparace přístupů členských zemí EU s ohledem na jejich připravovaný vstup do EMU (se zaměřením na ČR)

Název práce: Komparace přístupů členských zemí EU s ohledem na jejich připravovaný vstup do EMU (se zaměřením na ČR)
Autor(ka) práce: Böhmová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůžek, Antonín
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Proces evropské měnové integrace v podobě eurozóny je dlouhodobý proces a přístup jednotlivých členských zemí je značně odlišný. Cílem této diplomové práce je porovnat dnešní situaci v jednotlivých 10 nových členských zemí EU (České republice, Estonsku, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovensku a Slovinsku) týkající se budoucího přijetí eura, tzn. jak plní maastrichtská kritéria a v jaké fázi praktických příprav na jednotnou evropskou měnu se nacházejí. Práce je nejvíce zaměřena na aspekty přistoupení ČR k eurozóně.
Klíčová slova: nové členské země EU; maastrichtská kritéria; HMU; eurozóna; euro

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2006
Datum podání práce: 1. 1. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3403/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: