Analýza síly testu

Název práce: Analýza síly testu
Autor(ka) práce: Král, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Bílková, Diana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou spojenou s velikosti síly testu. Uvádí do tématu testování hypotéz, se kterým problematika úzce souvisí. Mým cílem je odhalit vliv změny parametrů na velikost síly testu. Pomocí aplikace na příkladech práce graficky zobrazuje rozdíly, které nastávají při změnách parametrů. Výsledky ukazují, jak je síla testu ovlivněna chybou prvního druhu, chybou druhého druhu, počtem pozorování, stanovením alternativní hypotézy nebo velikostí efektu. Práce dále pojednává o možnostech měření velikosti efektu. Na závěr jsou všechny vysvětlené teorie otestovány na příkladu, který ilustruje velikosti, jakých se změnou parametru docílí.
Klíčová slova: velikost efektu; testování hypotéz; chyba druhého druhu; síla testu; chyba prvního druhu
Název práce: Power analysis
Autor(ka) práce: Král, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Bílková, Diana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines the issues of analysis of statistical power of a test. It introduces a subject of hypotheses testing which is closely related. The goal is to expose the effect of parameters' alteration on the power test size. By using an application on examples, the thesis graphically illustrates the differences caused by the parameters' alteration. The results show how is the power of a test influenced by the effect of type one error, type two error, the number of observations, the formulation of alternative hypothesis and effect size on test power. The thesis further elaborates on effect size forms. In conclusion, all the explained theories are tested by an example that illustrates the size, which is achieved by changing the parameter.
Klíčová slova: effect size; hypothesis testing; second type error; first type error; statistical power

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 1. 2013
Datum podání práce: 13. 1. 2014
Datum obhajoby: 11. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42785/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: