Analýza činnosti a cíle Hospodářské komise OSN pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast

Název práce: Analýza činnosti a cíle Hospodářské komise OSN pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast
Autor(ka) práce: Volfíková, Julie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hitzgerová, Gabriela
Oponenti práce: Horký, Ondřej; Ing. Horký,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce seznamuje s Hospodářskou komisí OSN pro Latiskou Ameriku a Karibskou oblast, analyzuje její činnost a cíle v novém miléniu. Hlavním cílem této Komise je podpora hospodářského a sociálního rozvoje v regionu. Jednotlivé části práce se zabývají členskými zeměmi, integračními tendencemi v regionu, organizační strukturou Komise, jejím vývojem, činnností a cíli v novém miléniu. Jádrem práce je analýza současné činnosti probíhající v jednotlivých divizích, které mají na starost implementaci hlavního programu. Komise do svého programu zakomponovala i rozvojové cíle OSN.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3404/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: