Vnitřní hodnota akcie společnosti Rudolf Jelínek a.s

Název práce: Vnitřní hodnota akcie společnosti Rudolf Jelínek a.s
Autor(ka) práce: Vondrová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Scholleová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Přístupy ohodnocování akcií, technická analýza, fundamentální analýza, psychologická analýza, teorie efektivních trhů. Metody oceňování podniku, fundamentálně analytické, tržní princip, výnosový princip.
Klíčová slova: Book Value; EVA; Metoda DFCF FCFF

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2007
Datum podání práce: 23. 8. 2007
Datum obhajoby: 7. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6700/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: