Specifika účtování a možnosti financování občanských sdružení

Název práce: Specifika účtování a možnosti financování občanských sdružení
Autor(ka) práce: Hartlová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nováková, Štěpánka
Oponenti práce: Takáčová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na účetnictví a financování občanských sdružení a skládá se ze dvou částí - obecné a praktické. První kapitola se zabývá právní úpravou občanských sdružení, dále jsou uvedeny možné zdroje financování činnosti občanského sdružení a specifika vyskytující se v účetnictví. S účetnictvím jsou též spojeny daně, které jsou předmětem následující kapitoly. Teorie z obecné části je doplněna praktickou částí, ve které byly použity údaje občanského sdružení Fokus Praha.
Klíčová slova: účetnictví; dotace; zdroje financování; stanovy; občanská sdružení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2007
Datum podání práce: 23. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6704/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: