The possibility of future for South-South Cooperation on the example of Brazil’s emerging Development Assistance on the International Scale

Název práce: The possibility of future for South-South Cooperation on the example of Brazil's emerging Development Assistance on the International Scale
Autor(ka) práce: Babirli, Alya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Batueva, Ekaterina
Oponenti práce: Inostroza Pino, Luis Ernesto
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce zkoumá tradiční způsob rozvojové pomoci prostřednictvím různých definic a typů zahraniční pomoci za uplatnění tří existujících teorií, a sice teorie "měkké síly" Josepha Nye Jr., "rozvojové teorie" Hanse Morgentraua a teorie Paula Rosensteina-Rodana "Big push". Práce se soustředí především na jednu z hlavních zemí Spolupráce jih-jih Brazílii, poskytuje důkazy o její schopnosti stát se poskytovatelem mezinárodní pomoci, a zaměřuje se na rostoucí význam Brazílie na mezinárodní scéně.
Klíčová slova: Rozvoj; OECD ; South-South Cooperation; Brazil
Název práce: The possibility of future for South-South Cooperation on the example of Brazil’s emerging Development Assistance on the International Scale
Autor(ka) práce: Babirli, Alya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Batueva, Ekaterina
Oponenti práce: Inostroza Pino, Luis Ernesto
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The nature of development assistance is rapidly changing. The emergence of new rising aid donors in the international development system has raised many questions with regard to their real motivations and implications. The aid system used to have one direction, with Northern highly industrialized countries granting and providing aids for development to Southern poor regions-states. Now, the trend is changing due to the expansion of South-South Cooperation (SSC) in the international sphere, and the so-called BRIC countries are its main players due to their new economic and political potential. This thesis will investigate the traditional way of development assistance by offering definitions and types of foreign aid, applying three existing theories, namely the soft power theory of Joseph Nye Jr., the development theory of Hans Morgenthau, and Paul Rosenstein- Rodan's big push theory. The thesis will particularly focus on one of the main countries of SSC, Brazil, and will provide evidences of Brazil's capacity to become an international aid donor, and its increasing significance in the international arena.
Klíčová slova: OECD; Development; South-South Cooperation; Brazil

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2013
Datum podání práce: 6. 12. 2013
Datum obhajoby: 12. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43704/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: