Vztahy EU se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku

Název práce: Vztahy EU se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku
Autor(ka) práce: Žižka, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kučerová, Irah
Oponenti práce: Anna, Borgstrem
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje vztahy Evropské unie se zeměmi ACP a postihuje trendy a nové aspekty těchto vztahů. Vztahy jsou nahlíženy v rámci historického vývoje od podepsání římské smlouvy 1957 a Konvence z Yaoundé, přes dohody z Lomé až po Cotonou. Hodnocena je ekonomická rovina těchto vztahů, zesilující podmínečnost rozvojové pomoci i relativně nová ? bezpečnostní dimenze vztahů. Práce porovnává intenzitu a kvalitu vztahů v průběhu druhé poloviny 20.století a pozornost, kterou zejména Evropská unie vztahům se zeměmi ACP věnovala.
Klíčová slova: Cotonou; Lomé; vztahy; ACP; EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2007
Datum podání práce: 1. 4. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6705/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: