Problémy veřejných financí v České republice a zemích EU, možnosti jejich řešení

Název práce: Problémy veřejných financí v České republice a zemích EU, možnosti jejich řešení
Autor(ka) práce: Blažek, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Laláková, Eva
Oponenti práce: Chlumský, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá chronickou fiskální nerovnováhou. Popisuje makroekonomické důsledky deficitního finacování. Následuje podrobná analýza aktuální fiskální pozice ČR i přehled dosavadního vývoje veřejných financí objasňující vznik hlavních problémů strukturální povahy. V další části jsou formulována doporučení pro úspěšnou fiskální konsolidaci.
Klíčová slova: reforma veřejných finací; strukturní deficitů; fiskální nerovnováha; veřejný dluh; rozpočtový deficit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 8. 2006
Datum podání práce: 18. 8. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3405/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: