Exopolitika a problém bezpečnosti v 21. století

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Exopolitika a problém bezpečnosti v 21. století
Autor práce:
Zelinka, Ladislav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Prorok, Vladimír
Osoba oponující práci:
Lisa, Aleš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce seznamuje s pojmem exopolitika jako novým možným interdisciplinárním oborem vědeckého studia a jejím pohledem hodnotí problém bezpečnosti. Má za cíl ukázat, že předmět studia exopolitiky je relevantní, seriózní, hodný zájmu a dalšího výzkumu, a že má významné souvislosti s otázkami mezinárodní bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že tento obor je nový, a neexistuje pro něj dosud rozvinutá akademická základna, čerpám převážně z primárních pramenů, přihlížím přitom k dosavadní exopolitické literatuře a dvěma vybraným odborným článkům. Mými zdroji jsou zejména: 1) primární zdroje - oficiální dokumenty, studie, výpovědi důvěryhodných osob, veřejná tisková prohlášení, 2) doplňková sekundární literatura z prostředí badatelů oboru exopolitiky, především PhD. M. Sally, 3) akademické práce, z nichž se tématikou zabývají zejména BAUM a kol. (2011) a WENDT, DUVALL (2008). V českém prostředí dosud nebyly na toto téma napsány odborné články ani závěrečné práce (k lednu 2014). Práce si klade za cíl být v tomto směru průkopnickou a v souladu s požadavkem přínosnosti vědecké práce se snaží tuto mezeru doplnit, vnést téma exopolitiky do veřejné debaty, prokázat jeho vážnost a inspirovat univerzitní obec k dalšímu hlubšímu bádání v tomto poli. Základní výzkumná otázka práce zní: "Představuje UFO bezpečnostní hrozbu?" Zaměřuji se přitom geograficky zejména na anglické prostředí a Spojené státy americké. Práce obsahuje praktickou, empirickou rovinu, stejně jako teoretickou.
Klíčová slova:
hrozba; mimozemské civilizace; bezpečnost; exopolitika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 6. 2013
Datum podání práce:
30. 3. 2014
Datum obhajoby:
17.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43542_xzell04.pdf [1,64 MB]
Oponentura:
35558_lisa.pdf [62,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
43542_prorok.pdf [61,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43542/podrobnosti