Exopolitika a problém bezpečnosti v 21. století

Název práce: Exopolitika a problém bezpečnosti v 21. století
Autor(ka) práce: Zelinka, Ladislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Prorok, Vladimír
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce seznamuje s pojmem exopolitika jako novým možným interdisciplinárním oborem vědeckého studia a jejím pohledem hodnotí problém bezpečnosti. Má za cíl ukázat, že předmět studia exopolitiky je relevantní, seriózní, hodný zájmu a dalšího výzkumu, a že má významné souvislosti s otázkami mezinárodní bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že tento obor je nový, a neexistuje pro něj dosud rozvinutá akademická základna, čerpám převážně z primárních pramenů, přihlížím přitom k dosavadní exopolitické literatuře a dvěma vybraným odborným článkům. Mými zdroji jsou zejména: 1) primární zdroje - oficiální dokumenty, studie, výpovědi důvěryhodných osob, veřejná tisková prohlášení, 2) doplňková sekundární literatura z prostředí badatelů oboru exopolitiky, především PhD. M. Sally, 3) akademické práce, z nichž se tématikou zabývají zejména BAUM a kol. (2011) a WENDT, DUVALL (2008). V českém prostředí dosud nebyly na toto téma napsány odborné články ani závěrečné práce (k lednu 2014). Práce si klade za cíl být v tomto směru průkopnickou a v souladu s požadavkem přínosnosti vědecké práce se snaží tuto mezeru doplnit, vnést téma exopolitiky do veřejné debaty, prokázat jeho vážnost a inspirovat univerzitní obec k dalšímu hlubšímu bádání v tomto poli. Základní výzkumná otázka práce zní: "Představuje UFO bezpečnostní hrozbu?" Zaměřuji se přitom geograficky zejména na anglické prostředí a Spojené státy americké. Práce obsahuje praktickou, empirickou rovinu, stejně jako teoretickou.
Klíčová slova: hrozba; mimozemské civilizace; bezpečnost; exopolitika
Název práce: Exopolitics and Security in the 21. Century
Autor(ka) práce: Zelinka, Ladislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Prorok, Vladimír
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis introduces a new field of social sciences, the exopolitics, and poses a question, whether extra-terrestial intelligence constitutes a threat to security. The problem is discussed through analysis of primary data, which are in particular these: official documents, studies, letters, memoranda, witnesses' testimonies, official statements and other reliable evidence. Theoreticaly I refer to the existing exopolitical literature, mainly of M. Salla, and two selected papers. The aim is to show that the exopolitical study is actual, legitimate and well-founded and deserves more attention and credit. The thesis wishes to give an inspiring appeal to promote further study of the field through academia and other educational institutions.
Klíčová slova: threat; extraterrestrial; exopolitics; security; politics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2013
Datum podání práce: 30. 3. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43542/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: