Ekonomická analýza vybraných investičních projektů s vazbou na obecní rozpočet v obci Březová

Název práce: Ekonomická analýza vybraných investičních projektů s vazbou na obecní rozpočet v obci Březová
Autor(ka) práce: Procházková, Hanka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vopátek, Jiří
Oponenti práce: Tušinovschi, Erzika Maria
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem předkládané Bakalářské práce je za pomoci analýzy ekonomických ukazatelů zhodnotit vybrané investiční projekty obce Březová s vazbou na obecní rozpočet. V první části bakalářské práce jsou obecně vymezeny příjmy a výdaje obcí, nakládání s obecním majetkem a také investice a jejich hodnocení. Ve druhé části jsou uplatněny teoretické poznatky v praxi, základní informace o obci a také rozpočtu obce (v letech 2011 - 2013). Jsou zde představeny a hodnoceny dva vybrané investiční projekty. Projekt obce Rudolecká stodola a Multifunkční centrum Březová jeho I. etapa a připravovaná II. etapa.
Klíčová slova: obecní rozpočet; investiční projekt; 3E
Název práce: Economic Analysis of Selected Investment Projects Linked to the Municipal Budget in the Municipality Březová
Autor(ka) práce: Procházková, Hanka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vopátek, Jiří
Oponenti práce: Tušinovschi, Erzika Maria
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the presented dissertation is, through the analysis of economic indicators, to evaluate selected investment projects of the town of Brezova in relation to the municipal budget. The first stage of the dissertation focuses generally on the incomes and expenses of the municipalities, how the municipal assets are handled as well as the investments and their assessment. In the second stage, the theoretical findings are put into practice, the basic information about the municipality itself and the municipal budget (within the years of 2011 - 2013) are discussed, and finally a number of selected investment projects are introduced and evaluated. Investment projects "Rudolecká stodola" and "Multifunkční centrum Březová" its first stage and the prepared second stage.
Klíčová slova: municipal budget; investment project; 3E

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2013
Datum podání práce: 20. 4. 2014
Datum obhajoby: 4. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42208/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: