Analýza logistického řetězce FrostFood a.s

Název práce: Analýza logistického řetězce FrostFood a.s
Autor(ka) práce: Vlček, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vinš, Marek
Oponenti práce: Machová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce popisuje analýzu logistického řetězce ve společnosti FrostFood a.s..Cílem práce je popsat logistický řetězec, vyjma výroby, a navrhnout řešení stávající situace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji základní pojmy jako je logistika, skladování, distribuce atd. V praktické části představuji společnost a její působení na různých trzích. Nejdůležitější částí je potom analýza samotného logistické řetězce, najití slabých míst a navrhnutí jejich řešení.
Klíčová slova: Skladování; Logistické řetězce; Logistika
Název práce: Analysis of the Supply Chain in the company FrostFood a.s
Autor(ka) práce: Vlček, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vinš, Marek
Oponenti práce: Machová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master's thesis discusses an analyst of supply chain at Frostfood a.s. The aim is to descibe the entire logistics chain , except production, and propose solutions to the current situation. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes basic concepts such as logistics, warehousing, distribution, etc. In the practical part introduces the company and its impact on various markets. The most important part is analysis of the actual logistics chain, finding weaknesses and propose solutions.
Klíčová slova: Logistics chain; Storage; Logistics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 3. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44099/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: