Řízení IT projektů v praxi a obecně uznávané metodiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Řízení IT projektů v praxi a obecně uznávané metodiky
Autor práce:
Matoušková, Soňa
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Hoffman, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu na řízení projektů v malých a středních podnicích, který bude součástí MBI. MBI je referenční model řízení podnikové informatiky vyvíjený na katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze. Model obsahuje nejlepší zkušenosti z praxe v kombinaci s teoretickými podklady. Součástí návrhu jsou i vytvořené šablony nejdůležitějších dokumentů pro řízení projektů. Práce také porovnává nejznámější a nejpoužívanější standardy projektového řízení. Teoretická část práce se zabývá nejpoužívanějšími standardy a metodikami projektového řízení. První kapitola se věnuje porovnání standardů PMBOK a ICB a metodiky PRINCE2. Kapitola se zaměřuje na nejdůležitější znaky, používané přístupy a rozdíly těchto standardů. Další kapitola se blíže zaměřuje na metodiku PRINCE2, která je popsána z hlediska definovaných procesů. V praktické části této diplomové práce je zpracován návrh pro řízení projektů v malých a středních podnicích. Návrh je zpracován ve formě tabulek, které odpovídají struktuře modelu MBI. Tento návrh je přístupný na internetových stránkách MBI a je tak připravený pro použití v praxi. Teoretická část práce vychází zejména z oficiálních publikací ke standardům a z oficiálních stránek společností zabývajících se projektovým řízením. Praktická část práce je zpracována na základě poznatků z teoretické části a zkušeností z praxe. V závěru práce je provedeno shrnutí a zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků.
Klíčová slova:
PMBOK; PRINCE2; Projektový management; MBI; ICB

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 9. 2013
Datum podání práce:
3. 5. 2014
Datum obhajoby:
10.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43956_xmats00.pdf [1,77 MB]
Oponentura:
35484_Hoffman.pdf [142,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
43956_pour.pdf [180,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43956/podrobnosti