Aplikace mezinárodních guerillových kampaní na český trh - nWave s.r.o

Název práce: Aplikace mezinárodních guerillových kampaní na český trh - nWave s.r.o
Autor(ka) práce: Osoha, Štěpán
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Mišenský, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
První část práce je věnována teoretickému vymezení marketingu, marketingové komunikace a samotnému pojmu guerilla marketing a jeho historickému vývoji. Následující kapitoly popisují jednotlivé formy guerilla marketingu, které jsou demonstrovány na zahraničních ale i českých kampaních. Praktická část je věnována komunikační a rozvojové kampani internetového portálu Posilka.tv, která byla vytvořena a realizována reklamní agenturou nWave s.r.o. využívající teoretické znalosti z předchozích částí a nabízející tak jejich praktickou aplikaci.
Klíčová slova: Marketing; Marketingové kampaně; Guerilla marketing
Název práce: Aplications of international guerilla campaigns on czech market - nWave s.r.o
Autor(ka) práce: Osoha, Štěpán
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Mišenský, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The first part of this thesis is devoted to the theoretical definition of marketing, marketing communications, and the very concept of guerilla marketing and its historical development. The following sections describe the various forms of guerilla marketing that are demonstrated in foreign, as well as Czech campaigns. The practical part is devoted to developing a communication campaign with the internet portal Posilka.tv, which was created and implemented by an advertising agency nWave s.r.o., using theoretical knowledge from the previous sections and thus offering their practical application.
Klíčová slova: Marketing; Guerilla marketing; Campaigns

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2012
Datum podání práce: 1. 5. 2013
Datum obhajoby: 26. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39748/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: