Finanční analýza - ATAS elektromotory Náchod a.s

Název práce: Finanční analýza - ATAS elektromotory Náchod a.s
Autor(ka) práce: Cenková, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Míková, Marie
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zhodnocení celkové hospodářské situace a finančního zdraví společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. Práce je zaměřena na teoretický výklad pojmu finanční analýza a pojmů souvisejících, dále na rozdělení jednotlivých metod a vysvětlení jejich jednotlivých ukazatelů, na obecné informace týkající se akciové společnosti a v poslední části také na praktickou implementaci poznatků z teoretické části na konkrétní akciové společnosti.
Klíčová slova: poměrové ukazatele; zdroje dat; uživatelé; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2007
Datum podání práce: 24. 8. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6721/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: