Využití Topic Maps pro zlepšení navigace na webu

Název práce: Využití Topic Maps pro zlepšení navigace na webu
Autor(ka) práce: Kotlín, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kosek, Jiří
Oponenti práce: Nováček, Jan; Tichý, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a prototypově implementovat řešení využívající Topic Maps pro navigaci na webových stránkách. Jejím výsledkem je pak aplikace postavená na spojení tohoto relativně nového mezinárodního standardu pro organizování znalostí a populárního řešení poskytování webových stránek softwarovou architekturou LAMP.
Klíčová slova: MySQL; QuaaxTM; PHPTMAPI; Aache; php; XTM; Topic Maps; mapy témat

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6724/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: