Testování a kvalita softwaru v metodikách vývoje softwaru

Název práce: Testování a kvalita softwaru v metodikách vývoje softwaru
Autor(ka) práce: Vachalec, Vladan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá řízením kvality softwaru a testováním při vývoji softwaru. Teoretická část práce vysvětluje pojem kvalita softwaru a popisuje metriky, které se při řízení kvality softwaru využívají. Následně se v práci vysvětlují rozdíly v zajišťování kvality softwaru mezi tradičními a agilními metodikami vývoje softwaru včetně navržení kritérií, podle kterých se metodiky ve vztahu ke kvalitě softwaru dají porovnávat. Stručně jsou vysvětleny základní principy a rozdíly mezi statickým/dynamickým testováním a manuálním/automatizovaným testováním a role inženýra kvality při vývoji softwaru. Praktická část práce rozšiřuje metodiku MMSP (Metodika pro Malé Softwarové Projekty) v oblasti testování. V metodice MMSP byly doplněny testovací aktivity, artefakty a role tak, aby testování v metodice odpovídalo skutečným požadavkům na testování softwaru a minimálně oblast testování se dala použít pro vývoj větších aplikací ve větších týmech. Pro metodiku jsou doporučeny také nástroje pro řízení testů a nástroje pro automatizaci testů.
Klíčová slova: řízení kvality softwaru; testování softwaru; metriky softwarové kvality; testování v metodice MMSP
Název práce: Testing and quality assurance in software development methodologies
Autor(ka) práce: Vachalec, Vladan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this thesis is testing and quality assurance during software development. The theoretical part explains the meaning of software quality and then describes the metrics used to evaluate software quality. The following part explains the differences between software quality assurance in agile and traditional software development methodologies, including criteria on how to compare the methodologies. Throughout the thesis, there are briefly summarized basic concepts which then include the differences between stat-ic/dynamic testing and manual/automatic testing, as well as a role of quality assurance en-gineer in software development. The practical section extends to an existing software development methodology for small software projects (MMSP) in its testing area. New testing activities, artifacts, and roles are introduced in order to align with real requirements for software testing. They will also function in the methodology when used in the testing area for development of more robust applications in bigger teams. Test management tools and test automation tools are described and followed with recommendations for methodol-ogy usage for only a selected few.
Klíčová slova: software testing; software quality metrics; testing in MMSP methodology; software quality assurance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 19. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44636/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: