Trestní právo v České republice a v islámských zemích

Název práce: Trestní právo v České republice a v islámských zemích
Autor(ka) práce: Korcová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Moravec, Tomáš
Oponenti práce: Žák, Květoslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je především prohloubit znalost českého trestního práva a představit islámské trestní právo. Práce je zaměřená zejména na trestní právo hmotné - na vývoj a prameny trestního práva, trestní odpovědnost fyzických osob, trestné činy a druhy trestů. Zásadní pro tuto práci je třetí kapitola, v níž jsou tyto dvě úpravy srovnávány a vyzdvihnuty jejich hlavní rozdílnosti.
Klíčová slova: Korán; sankce; Šaría; pachatel; Trestní zákoník; Islám
Název práce: Criminal law in the Czech Republic and in Islamic countries
Autor(ka) práce: Korcová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Moravec, Tomáš
Oponenti práce: Žák, Květoslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's dissertation is primarily to increase knowledge about Czech criminal law and to introduce Islamic criminal law. The work is in particular focused on criminal law - the development of criminal law and its sources, criminal liability of the individuals, offenses and types of penalties. The most essential chapter of the dissertation is the third one, whereas these two regulations are compared and where are also emphasized their mutual differences.
Klíčová slova: Quran; Islam; Offender; sanctions; Penal Code; Sharia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 12. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44170/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: