Efetivita zahraniční pomoci: Případová studie Haiti

Název práce: Foreign aid effectiveness: case study of Haiti
Autor(ka) práce: Hudáková, Miriama
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
My master's thesis deals with a form of soft power and foreign policy, the development aid. In the three chapters I provide an analysis of the potential impacts of such financial flows in the particular case of Haiti. This country has become an exemplar of the fact that even billions of dollars do not have to contribute to improving the economic and living conditions, on the contrary, aid in combination with incorrectly set policies can become an instrument of destruction. Using econometric models and policy analysis I examine the impact of official development assistance on the political, economic, environmental and social sector. At the end of the work I list recommendations for the future, which could contribute to improving the situation.
Klíčová slova: effectiveness; soft power; growth; development; foreign aid; Haiti
Název práce: Efetivita zahraniční pomoci: Případová studie Haiti
Autor(ka) práce: Hudáková, Miriama
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá jednou z forem soft power a zahraniční politiky, rozvojovou pomocí. Ve třech kapitolách nabízím analýzu možných dopadů takových finančních toků v konkrétním případě Haiti. Právě tato země se stala exemplárním příkladem toho, že ani miliardy dolarů nemusí přispět ke zlepšení ekonomických a životních podmínek, ba naopak z pomoci se může při nesprávném nastavení politik stát nástroj zkázy. Pomocí ekonometrických modelů a politické analýzy zkoumám dopady oficiální rozvojové pomoci na sektor politický, ekonomický, environmentální a sociální. V závěru práce uvádím doporučení do budoucna, které by mohly přispět ke zlepšení situace.
Klíčová slova: rozvojová pomoc; Haiti; rozvoj; růst; soft power; efektivita

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 12. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44101/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: