Využití strukturálních fondů v podpoře podnikání a inovací

Název práce: Využití strukturálních fondů v podpoře podnikání a inovací
Autor(ka) práce: Sojková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce hodnotí dosavadní vývoj strukturální a regionální politiky EU a představuje strukturální fondy. Analyzuje ekonomickou situaci ČR a její vliv na rozvoj podnikání a inovací. Hodnotí operační program průmysl a podnikání na léta 2004-2006 a hlouběji představuje operační program podnikání a inovace na léta 2007-2013.
Klíčová slova: OPPI; Strukturální fondy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6733/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: