Přímé zahraniční investice vs. rozvojová pomoc jako nástroj zahraniční politiky: čínská politika v Africe

Název práce: Foreign direct investment vs. development assistance as tools of foreign policy: Chinese policy in Africa
Autor(ka) práce: Květová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kratochvíl, Petr
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis examines Chinese foreign direct investments in Sub-Saharan Africa and their influence on Chinese foreign policy on the continent between the years 2004 and 2010. It is often believed that oil and raw materials are the principal determinants of Chinese investments in Africa. However, this research suggests that even though there exists strong correlation between the existence of reserves of raw materials and FDI distribution, such motivation is not the only one. Pragmatism, manifested by the Chinese government in FDI allocation, can lead the People's Republic to invest in controversial countries with bad governance like Sudan. China is then forced to keep closer relations with such countries and thus promote their stability to protect its investments. Tools of such efforts include foreign policy, closer cooperation on multilateral level, which includes establishment of Forum on China-Africa Cooperation, and foreign aid.
Klíčová slova: raw materials; Sub-Saharan Africa; FDI
Název práce: Přímé zahraniční investice vs. rozvojová pomoc jako nástroj zahraniční politiky: čínská politika v Africe
Autor(ka) práce: Květová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kratochvíl, Petr
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce si dává za cíl prozkoumat čínské přímé zahraniční investice v Sub-saharské Africe a jejich vliv na čínskou zahraniční politiku na kontinentu mezi lety 2004 a 2010. Mnozí autoři označují ropu a nerostné suroviny za primární motivaci čínských investic v Africe. Z tohoto výzkumu nicméně vyplývá, že přestože přítomnost nerostných zdrojů do velké míry koreluje s přítomností čínských investic, nejedná se o motivaci jedinou. Pragmatismus, s jakým Čínská lidově-demokratická republika alokuje své investice na kontinentě, ji častokrát vede k tomu investovat i do zemí s pochybnou pověstí jako je Súdán. Čína je tak nucena udržovat s takovými zeměmi bližší vztahy, aby podpořila jejich stabilitu a růst a ochránila tak své investice. Nástroji takovéto snahy pak jsou zahraniční politika, multilaterální sbližování v podobě založení Fóra čínsko-africké spolupráce nebo rozvojová pomoc.
Klíčová slova: nerostné suroviny; Sub-Saharská Afrika; přímé zahraniční investice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2013
Datum podání práce: 20. 5. 2014
Datum obhajoby: 5. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40854/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: