Role controllingu v organizaci

Název práce: Role controllingu v organizaci
Autor(ka) práce: Luzan, Dmitrij
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Oponenti práce: Komínek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vymezení důležitých prvků pro zavedení útvaru controllingu v organizaci, strategické a operativní nástroje controllingu, význam jednotlivých složek a systémů controllingu. Role controllingu v organizaci, jaké metody, taktiky se používají, jak se vlastně controlling zavádí do organizace. Instituce controllingu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 8. 2007
Datum podání práce: 26. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6740/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: