Vliv zavedení Social CRM na efektivitu vztahů se zákazníky

Název práce: Vliv zavedení Social CRM na efektivitu vztahů se zákazníky
Autor(ka) práce: Nesvedová, Lada
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Lalinský, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá otázkou vlivu zavedení sociálního CRM (SCRM) v podniku na spokojenost jeho zákazníků. Cílem práce je zjistit vliv minikampaně na sociálních sítích jako je Facebook, Twitter, LinkedIn a firemním blogu, jakožto aktivity SCRM, na spokojenost zákazníků ve společnosti eWay System s. r. o. Struktura práce je rozdělena do 3 bloků. První vymezuje cíl práce, s ním spojené klíčové pojmy a v teoretické úrovni analyzuje faktory, metody, modely a indikátory spojené s problematikou spokojenosti zákazníka. Druhý blok práce představuje metodiku, která je uplatněna pro zjištění vlivu zavedení aktivity SCRM na spokojenost zákazníků. Prezentace výsledků zjištění tvoří třetí blok práce. Přínosem práce je prokázání, že realizace aktivit SCRM má pozitivní vliv na spokojenost zákazníků.
Klíčová slova: metodika; CRM; spokojenost zákazníka; sociální CRM
Název práce: The effect of the introduction of Social CRM on the effectiveness of customer relationship
Autor(ka) práce: Nesvedová, Lada
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Lalinský, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis examines the impact of an introduction of a Social CRM (SCRM) in a company on the satisfaction of its customers. The aim of the thesis is to determine the effect of SCRM activities -- minicampaign on social networks like Facebook, Twitter, LinkedIn and company blog -- on the level of customer satisfaction in the eWay System s. r. o. company. The thesis is structured into three blocks. The first defines the aim of the thesis and related key concepts and analyzes -- on a theoretical level -- the factors, methods, models and indicators related to the issue of customer satisfaction. The second part of the thesis introduces a methodology which is applied to determine the effect of the introduction of SCRM activities on customer satisfaction. Presentation of the findings forms the third block of the thesis. A contribution of this thesis is proof that the implementation of SCRM activities has a positive effect on the level of customer satisfaction.
Klíčová slova: CRM; customer satisfaction; methodic; social CRM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 5. 2013
Datum podání práce: 1. 5. 2014
Datum obhajoby: 24. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43104/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: