Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU podnikatelskými subjekty

Název práce: Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU podnikatelskými subjekty
Autor(ka) práce: Kociánová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postránecký, Josef
Oponenti práce: Novotný, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem práce je vytvoření nejen uceleného obrazu fungování regionální politiky ČR v souvislosti se strukturální politikou EU, ale i popsání možností získat finance z fondů EU. Nejprve jsou z obecného pohledu charakterizovány jednotlivé nástroje, principy a cíle uplatňované při uskutečňování strukturální politiky.Následně jsou uvedeny konkrétní možnosti využití finančních prostředků z EU z pohledu českého podnikatele.Pozornost je soustředěna na operační program průmysl a podnikání.Stěžejní částí práce je dotazníkové šetření provedené jak v ČR, tak v Irsku, jakožto země s výbornými zkušenostmi v čerpání prostředků z fondů EU.Vyhodnocené výsledky jsou pak použity pro stanovení takových návrhů řešení, vedoucích k efektivnějšímu čerpání finančních prostředků z EU českými podnikateli.
Klíčová slova: Irsko; podnikatelské subjekty; strukturální politika; strukturální fondy; ČR; EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 8. 2007
Datum podání práce: 26. 8. 2007
Datum obhajoby: 13. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6744/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: