Testování softwarového systému Ferda pro dobývání znalostí z databází

Název práce: Testování softwarového systému Ferda pro dobývání znalostí z databází
Autor(ka) práce: Moulis, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Ralbovský, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Základním cílem práce je otestovat softwarový produkt Ferda Data Miner a srovnat jej se systémem 4ft Miner. Po vytvoření vlastního souboru testovacích úloh byla provedena měření počtu vydaných hypotéz, počtu verifikací a rychlosti programu Ferda. Výsledky měření ukazují na nesrovnalosti v počtu nalezených hypotéz a výrazně nižší rychlost systému Ferda ve srovnání s 4ft Minerem. Závěr práce obsahuje shrnutí výsledků a doporučení, kterým směrem by mělo pokračovat případné další testování.
Klíčová slova: testování software; Ferda Data Miner; LISP Miner; 4ft Miner; dobývání znalostí z databází; datamining

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6748/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: