Peněžní iluze a utopené náklady

Název práce: Peněžní iluze a utopené náklady
Autor(ka) práce: Javor, Matúš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma Peněžní iluze a utopené náklady se zabývá problematikou iracionálního chování jedinců, respektive jevy takové chování způsobující. Konkrétně se jedná o jevy peněžní iluze a započítávání utopených nákladů. Cílem práce je ucelit teoretické poznatky o těchto dvou jevech a následně je s využitím experimentu aplikovat a ověřit na vybraném vzorku lidí.
Klíčová slova: teorie vyhlídek ; efekt utopených náklad; experiment ; kognitivní disonance; utopené náklady; teorie zakotvení; teorie rámcování; peněžní iluze; inflace ; peníze
Název práce: Money Illusion and Sunk Costs
Autor(ka) práce: Javor, Matúš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis on the topic Money Illusion and Sunk Costs deals with irrational behaviour of individuals, or more precisely with effects, which cause such behaviour. Namely, it is the case of phenomenons of money illusion and taking sunk costs into account. The main purpose of the thesis is to summarize theoretical knowledge about the phenomenons and subsequently, using the experiment, apply and verify gained theoretical knowledge on representative sample of individuals.
Klíčová slova: cognitive dissonance ; money illusion ; money; prospect theory; inflation; experiment ; sunk costs effect ; sunk costs ; anchoring; framing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 4. 2013
Datum podání práce: 25. 4. 2014
Datum obhajoby: 3. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42877/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: