Maastrichtská konvergenční kritéria a jejich plnění Českou republikou

Název práce: Maastrichtská konvergenční kritéria a jejich plnění Českou republikou
Autor(ka) práce: Punčochářová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Bartušková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií je nezbytnou podmínkou vstupu země do eurozóny, kterou v současnosti tvoří 18 státu EU. Hlavním cílem práce je zhodnotit připravenost České republiky na přijetí společné evropské měny. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola popisuje vývoj měnové integrace v Evropě, Maastrichtská kritéria a také kritéria reálné konvergence. Ve druhé kapitole zvažuji možné dopady zavedení společné měny na ČR. Předmětem poslední kapitoly je již samotná analýza plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií Českou republikou v letech 2010-2016. Dále se v této kapitole věnuji ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou a scénáři zavedení eura v ČR.
Klíčová slova: HMU; ČR; maastrichtská kritéria; kritéria konvergence; eurozóna; euro
Název práce: Maastricht convergence criteria and their fulfillment by the Czech Republic
Autor(ka) práce: Punčochářová, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Bartušková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Fulfillment of Maastricht criteria is essential in order to enter Eurozone which currently consists of 18 member states. The main objective of this thesis is to assess preparedness of the Czech Republic for adopting common European currency. The thesis is divided into three chapters. The first chapter describes development of monetary integration in Europe and nominal and real convergence criteria. In the second chapter, some thoughts about the possible impact of adopting euro by the Czech Republic are provided. The subject of last chapter is the analysis itself of fulfillment of Maastricht convergence criteria by the Czech Republic through the period from 2010 to 2016. In addition, this chapter describes economic alignment of the Czech Republic with the Eurozone and the acceptance of euro by the Czech Republic.
Klíčová slova: Maastricht criteria; eurozone; euro; convergence criteria; EMU; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 4. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42073/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: