Modern French policy towards Mashreq countries

Název práce: Modern French policy towards Mashreq countries
Autor(ka) práce: Tichá, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nechvátal, Martin
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce ?Moderní francouzská politika ve vztazích k zemím Mašrequ? je analýza prostředků francouzské zahraniční a vnitřní politiky v aplikaci na tzv. arabskou politiku. Nejprve jsou zde nastíněny institucionální možnosti francouzské politiky v letech 1995-2005, v druhé části jsou analyzovány postoje Francie ke konkrétním problémům v oblasti jako jsou izraelsko-palestinský konflikt, otázka Libanonu a druhá válka v Iráku.
Klíčová slova: zahraniční politika; Francie; Blízký východ

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: