Vybraná analýza rozvojové pomoci EU

Název práce: Vybraná analýza rozvojové pomoci EU
Autor(ka) práce: Kalibová, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vondrušková, Barbora
Oponenti práce: Sejkora, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
EU je včetně svých členských států největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě. Proto se tato bakalářská práce věnuje problematice rozvojové politiky EU. Cílem této práce je zhodnocení efektivity rozvojové pomoci EU na základě zvolených indikátorů ve vybraných zemích. Těmito zeměmi jsou Egypt, Etiopie, Indonésie, Peru a Ukrajina. Zhodnocení efektivity proběhlo na základě výstupů sektorů, které EU v každé vybrané zemi finančně podporuje. Podle těchto údajů došlo v každé vybrané zemi alespoň k dílčím zlepšením, rozvojová pomoc EU tedy byla ve vybraných zemích označena za efektivní.
Klíčová slova: Podporované sektory; Efektivita rozvojové pomoci EU; Ukrajina; Peru; Indonésie; Etiopie; Egypt; Rozvojová politika EU
Název práce: Selected analysis of the EU development assistance
Autor(ka) práce: Kalibová, Markéta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vondrušková, Barbora
Oponenti práce: Sejkora, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Including its member states is the EU the largest provider of development assistance in the world. This bachelor thesis deals with the issue of the EU development policy. The goal of this thesis is to evaluate effectiveness of the EU development assistance in selected countries on the basis of selected indicators. The counties are Egypt, Ethiopia, Indonesia, Peru and Ukaine. Evaluation of effectiveness was based on the outputs of the sectors in selected countries that were financially supported by the EU. According to these data, there was at least partial improvement in each of the selected countries. The EU development assistance in these countries was therefore identified as effective.
Klíčová slova: Peru; Ethiopia; Egypt; Supported sectors; Development assistance effectiveness; EU development policy; Ukraine; Indonesia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44127/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: