Postavení Thajska na světovém trhu s cukrem

Název práce: Postavení Thajska na světovém trhu s cukrem
Autor(ka) práce: Saláková, Iva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat světový obchod s cukrem a postavení Thajska na tomto trhu. První kapitola popisuje historii cukru jako komodity, jeho produkci, spotřebu a faktory, které ovlivňují produkci i cenu cukru na světovém trhu s cukrem. Důležitou součástí první kapitoly je také výroba bioetanolu, která ovlivňuje množství vyrobeného cukru. Druhá kapitola se zaměřuje na vývoj cukrovarnictví v Thajsku, zejména v posledních šedesáti letech, jeho slabé a silné stránky, a také popisuje regulaci tohoto trhu. Poslední část se zaměřuje na potenciál thajského cukrovarnictví.
Klíčová slova: Thajsko; Světový trh s cukrem; Výroba cukru; Cukrová třtina; Cukr
Název práce: The world sugar market and the position of Thailand in this market
Autor(ka) práce: Saláková, Iva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Bachelor's thesis is to analyze the world sugar market and the role of Thailand on this market. The first chapter describes the history of sugar, its production, consumption and some factors which influence the production and also the price of sugar on the world sugar market. The important part of the first chapter is the production of bioethanol which influence the production of sugar. The second chapter describes the development of the Thai sugar market, particularly in the last sixty years, its weaknesses and strengths and it also describes the regulation of this market. The last chapter is focused on the potential of the Thai sugar market.
Klíčová slova: Sugar cane; Thailand; World sugar market; Sugar production; Sugar

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 9. 2013
Datum podání práce: 10. 4. 2014
Datum obhajoby: 2. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43719/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: