Věda a výzkum jako hnací motor současné izraelské ekonomiky

Název práce: Veda a výskum ako hnací motor súčasnej izraelskej ekonomiky
Autor(ka) práce: Stropkaiová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Machytka, Daniel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Izrael, známy svojím Silicon Wadi, sa stal druhým najdôležitejším technologickým strediskom na svete. Krajina, ktorá bola od prvého dňa svojej existencie vystavená hrozbám, sa stala "start-up nation" a v oblasti vedy a technológií tak pomohla ľudstvu posunúť sa o krok ďalej. Cieľom mojej bakalárskej práce je objasnenie príčin úspechu Izraela ako informačno-technologického centra a zhodnotenie úlohy vedy a výskumu v súčasnej izraelskej ekonomike. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola je teoretickým úvodom do problematiky ekonomického rastu. Kapitola druhá sa venuje faktorom ekonomického rastu, ktoré ovplyvňujú rast izraelskej ekonomiky. Tretia kapitola sa detailne zaoberá izraelským klastrom a start-upmi.
Klíčová slova: ekonomický rast; klaster; start-up; výskum a vývoj
Název práce: Věda a výzkum jako hnací motor současné izraelské ekonomiky
Autor(ka) práce: Stropkaiová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Machytka, Daniel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Izrael, známý svým Silicon Wadi, se stal druhým nejdůležitějším technologickým střediskem světa. Země, která byla od prvního dne své existence vystavena hrozbám, se stala "start-up nation" a v oblasti vědy a technologií tak pomohla lidstvu posunout se o krok dál. Cílem mé bakalářské práce je objasnění příčin úspěchu Izraele jako informačně-technologického centra a zhodnocení úlohy vědy a výzkumu v současné izraelské ekonomice. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je teoretickým úvodem do problematiky ekonomického růstu. Kapitola druhá se věnuje faktorům ekonomického růstu, které ovlivňují růst izraelské ekonomiky. Třetí kapitola se detailně zabývá izraelským klastrem a start-upy.
Klíčová slova: start-up; výzkum a vývoj; klastr; ekonomický růst
Název práce: Science and research as a driving force of Israeli economy
Autor(ka) práce: Stropkaiová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Machytka, Daniel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Israel, known as Silicon Wadi, has become the second most important technology center in the world. A small country, surrounded by enemies, in a constant state of war since its founding, has become "start-up nation" responsible for helping move mankind forward with technology and science. The aim of the thesis is to find out factors contributing to the success of Israeli technological centers and evaluate the role of research and development in Israeli economy. The thesis consists of three chapters. The first chapter is the theoretical introduction to the economic growth. The second chapter concentrates on factors of economic growth, that influence Israeli economy. The last chapter analyses clasters and start-ups in Israel.
Klíčová slova: start-up; research and development; cluster; economic growth

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 6. 2013
Datum podání práce: 12. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43462/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: