Implementace Document management system ve firmě Carpiness, s. r. o

Název práce: Implementace Document management system ve firmě Carpiness, s. r. o
Autor(ka) práce: Novák, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říhová, Zora
Oponenti práce: Svatá, Vlasta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Správa firemních dokumentů prochází dlouhodobým vývojem. Nedávno jsou časy, kdy pro správu firemních dokumentů stačily desky a šanony, avšak v současné době je většina firemních dokumentů v elektronické podobě. Elektronizace firemních dokumentů s sebou přinesla zjednodušenou manipulaci, ale v mnoha případech nesystematičnost. Podporu pro lepší organizaci elektronických firemních dokumentů přináší systémy s označením Document managament system (DMS). Diplomová práce se zabývá nasazením DMS do prostředí konkrétní firmy, kde má podpořit efektivní fungování ve vztahu ke správě firemních dokumentů.
Klíčová slova: Alfresco; správa dokumentů; dokumenty; ECM; Enterprise content management; DMS; Document management system
Název práce: Implementation Document management system in Carpiness, s. r. o
Autor(ka) práce: Novák, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Říhová, Zora
Oponenti práce: Svatá, Vlasta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Enterprise document management has been in a long-term progress. Not long ago only files and folders were enough for enterprise document management, but nowadays most of enterprise documents are in the electronic form. The electronisation of enterprise documents has carried simplified manipulation, but it has also caused disorderliness in many cases. Systems called Document managament system (DMS) bring support for better management of electronic enterprise documents. This diploma thesis deals with the implementation of DMS into the environment of a specific company where it is designed to support effective function concerning enterprise document management.
Klíčová slova: ECM; Enterprise content management; DMS; Document management system; Alfresco; Document

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 6. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 16. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43288/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: