Fair trade a rozvojové země v mezinárodním obchodě

Název práce: Fair trade a rozvojové země v mezinárodním obchodě
Autor(ka) práce: Lužná, Nikola
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Janković, Vukica
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této bakalářské práci se zabývám rozvojem konceptu Fair Trade ve světě. Jejím cílem je vyhodnotit potenciál trhu České republiky k rozvoji tohoto konceptu, na základě rozboru delšího trendu vývoje Fair Trade na dílčích trzích, a dále doporučit opatření pro zlepšení situace s přihlédnutím k pozitivním příkladům v zemích, kde je koncept nejrozvinutější, s kladeným důrazem na Velkou Británii. Práce nejdříve popisuje vznik hnutí, jeho vývoj a rozšíření do celého světa. Dále charakterizuje základní principy, jimiž se řídí, a standardy, které byly závazně stanoveny a musí být bezpodmínečně dodržovány. Druhá kapitola je věnována komoditám, které jsou prodávány pod ochrannou známkou Fairtrade, přičemž se později zaměří na dvě historicky nejvýznamnější, kávu a banány. Třetí kapitola pojednává o situaci na trhu s Fair Trade produkty ve světě. Ze všeobecného popisu vývoje konceptu na světových trzích se postupně dostává k trhu ve Velké Británii, kde jsou hodnoceny příčiny, proč je zde nejrozvinutější. Poslední část je věnována trhu v České republice, kde je analyzována současná situace, a kde je na základě zjištěných informací doporučeno, v jakých oblastech by se mohl český trh inspirovat na těch zahraničních.
Klíčová slova: potenciál; rozvojové země; Fairtrade; certifikáty; Fair Trade
Název práce: Fair Trade and developing countries in international trade
Autor(ka) práce: Lužná, Nikola
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Janković, Vukica
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on the analysis of the Fair Trade concept. Its main goal is to evaluate the potential of the market in the Czech Republic based on the analysis of the development of Fair Trade in the rest of the world and successful strategies used on various national markets, but with special emphasis on the strategy in the United Kingdom, where the concept is the most developed. Firstly, it describes the origin, formation and worldwide expansion of the movement. Afterwards, it characterizes basic principles and standards that have been set up and have to be kept by all the participants through the whole system. Secondly, I focus on the commodities that are sold under the Fairtrade Mark with an emphasis on the most significant ones, coffee and bananas. The general overview of the development of Fair Trade on the world market leads me to the market of the United Kingdom where I evaluate the causes of its success. Finally, I analyze the market in the Czech Republic and based on the strategies discovered on previous national markets I suggest those which could be applied on this market as well.
Klíčová slova: Fairtrade; developing countries; Fair Trade; potential; certificates

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 4. 2013
Datum podání práce: 16. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42784/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: