Subsaharská Afrika a její budoucnost

Název práce: Subsaharská Afrika a její budoucnost
Autor(ka) práce: Lojková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce v první kapitole stručně zachycuje historii a geografii subsaharské Afriky. Hlavní část práce hodnotí současnou sociální a ekonomickou situaci v regionu. Klíčovými body jsou makroekonomické ukazatele, regionální integrace a přímé zahraniční investice. Závěrečná kapitola se věnuje předpokladům a cílům budoucího vývoje regionu. S tím úzce souvisí Rozvojové cíle tisíciletí a Iniciativa vysoce zadlužených chudých zemí (HIPC).
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3412/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: