Audiovizuální produkce - Youtube a video na internetu

Název práce: Audiovizuální produkce - Youtube a video na internetu
Autor(ka) práce: Vosecký, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Čermák, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce směřuje k několika cílům. Hlavní cíl je pomoci čtenáři pochopit pojmy a souvislosti digitálního videa, jeho distribuce a spravování. Úvodem jsou osvětleny technologické aspekty digitálního videa na teoretické úrovni. V této části je rozebrána komprimace videa, poměry stran videa, rozlišení, prokládání obrazu a ztrátové a bezztrátové komprese. Následující část je věnována zmapování hlavních distribučních kanálů videa na internetu. Těmi jsou YouTube a Vimeo. Tato kapitola vytváří ucelený popis fungování obou serverů, od přihlášení a nahrání videa, přes využití reklamy a použití speciálních funkcí, až po právní aspekty autorských práv a jiných licencí. Po přečtení práce by měl čtenář získat znalosti jak používat oba servery, a jak je co nejlépe využít pro rozšíření sledovanosti jeho videí. Cílem závěrečné kapitoly je poradit obchodní společnosti (uživateli), jak připravit video pro nahrání na internet či jiné médium. Je zde vytvořeno rozhodovací schéma, které navede uživatele při exportu videa na určitý typ jeho distribuce.
Klíčová slova: Vimeo; Kodek; YouTube; Video
Název práce: Audiovisual production - YouTube and video on the internet
Autor(ka) práce: Vosecký, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Čermák, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis achieves several objectives. The main goal is to help the reader (of this thesis) to understand the concept and coherence of digital video, its distribution and management. Technological aspects of theoretical basis are explained in the primer. This part comprises explaining video compression, window size, resolution and spacing-out, lossy and lossless data compression. The second part maps main multimedia distribution channels on internet. They are YouTube and Vimeo. The following part creates a comprehensive description of both servers' functionalities such as signing-up, video uploading, special functionality, legal aspects of copyright and other licences. The reader should gain valuable pieces of knowledge of how to best use the servers in order to grow the ratings of his/her videos. The conclusion chapter contains pieces of advice to commercial users (enterprises) how to arrange the video for internet uploading (or other media purpose). There is a decision-based diagram which guides the user during the video exportation for a specific type of its distribution.
Klíčová slova: Video; Vimeo; YouTube

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2013
Datum podání práce: 1. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46121/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: