Dopady pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji na cestovní ruch na příkladu Švédska, Finska a Slovenska

Název práce: Dopady pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji na cestovní ruch na příkladu Švédska, Finska a Slovenska
Autor(ka) práce: Maček, Otta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza dopadů pořádání sportovní akce IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji na příkladu zemí Švédska, Finska a Slovenska. První část práce je věnována sportovnímu cestovnímu ruchu, sportovním eventům a jejich ekonomickým a neekonomickým dopadům. Druhá část této práce obsahuje analýzu a porovnání dopadů pořádání sportovní akce Mistrovství světa v ledním hokeji v letech 2011 až 2013 na příkladu Švédska, Finska a Slovenska. Po uskutečnění analýzy dopadů dospěla práce k závěru, že z porovnávaných zemí nejlépe potenciál sportovní akce využilo Slovensko.
Klíčová slova: Finsko; sportovní eventy; Švédsko; Slovensko; ekomické a neekonomické dopady; mistrovství světa v ledním hokeji
Název práce: The impacts of hosting the Ice Hockey World Championship using the Examples of Sweden, Finland and Slovakia
Autor(ka) práce: Maček, Otta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is the impact analysis of hosting the Ice Hockey World Championship using the examples of Sweden, Finland and Slovakia. The first part of this thesis is about sport tourism, sport events and their economic and non-economic impacts. The second part of this thesis analyse the impacts of hosting the IIHF Ice Hockey World Championship in years 2011, 2012 and 2013 on the examples of Sweden, Finland and Slovakia. Having analysed and compared the impacts of the event, the thesis concludes that for Slovakia was hosting the most profitable of the comparing countries.
Klíčová slova: economic and non-economic impacts; Slovakia; Finland; Sweden; sport events; IIHF Ice Hockey World Championship

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2013
Datum podání práce: 1. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43557/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: