Následky čínského ekonomického působení v Subsaharské Africe

Název práce: Impacts of China´s Economic Engagement in Sub-Saharan Africa
Autor(ka) práce: Kešelj, Nina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Pavlík, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
There has been a significant upsurge in the Sino-African economic cooperation from the turn of the century. The master thesis analyzes the impacts of the growing role of China in the Sub-Saharan region in an attempt to determine, if it contributes to economic growth and development of the regional economies. In order to unpack the potential outcomes of the expanding Sino-African economic cooperation, Chinese trade and outward foreign investment are analyzed in terms of structure, dynamics and geographic distribution. Where possible, the thesis provides a comparison with the practices of the traditional partners, mainly Western European countries and the United States, in order to determine, if China represents a genuinely different partner that contributes to development of the region, or its activities are no more than a mere continuation of the little successful practices of the traditional partners. As the motives of the Chinese presence in the continent have considerably changed over time, the thesis concentrates on the period of 2000s, providing an insight into most significant changes that have come with the Chinese 'going-out' strategy initiated in 1999. Finally, the thesis tries to identify the potential global outcomes of the intensifying South-South cooperation.
Klíčová slova: South-South Cooperation; Africa; China
Název práce: Následky čínského ekonomického působení v Subsaharské Africe
Autor(ka) práce: Kešelj, Nina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Pavlík, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Během posledních 14 let došlo k významnému rozvoji a posílování čínsko-africké ekonomické spolupráce. Tato diplomová práce se snaží identifikovat důsledky posilující role Číny v Subsaharské Africe s cílem určit, zda čínská angažovanost v regionu přispívá k jeho ekonomickému růstu a rozvoji. S cílem identifikovat potencionální důsledky posilující čínsko-africké spolupráce, analyzuje práce čínský obchod a investice z hlediska jejich struktury, dynamiky vývoje a geografického umístnění. Práce dále poskytuje komparativní analýzu mezi Čínou a praktikami tradičních ekonomických partnerů regionu, Západní Evropy a Spojených států. Cílem tohoto rozboru je zjistit, zda Čína představuje pro Subsaharskou Afriku partnera, který příspívá k ekonomickému rozvoji regionu a jenž se tak odlišuje od tradičních partnerů regionu. Jelikož rozsah práce neumožňuje analyzovat veškerou historii čínsko-africké spolupráce, analýza se zaměřuje pouze na období od otevření čínské ekonomiky v roce 1999 do současnosti. Závěrem se práce pokouší identifikovat výsledky zesilující spolupráce Jih - Jih.
Klíčová slova: ižní-jižní spolupráce.; Afrika; Čína

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 3. 2012
Datum podání práce: 12. 5. 2013
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37208/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: