Bankovní system na Ukrajině

Název práce: Bankovní system na Ukrajině
Autor(ka) práce: Vykhoreva, Iana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tuček, Miroslav
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Má bakalářská práce bude věnovaná otázce organizace bankovního systému Ukrajiny, historie vývoje bankovního systému a činnosti Centrální banky Ukrajiny a komerčních bank. Myslím si, že v současné době v Ukrajině jsou velice aktuální problémy rozvoje bankovního systému, dohledu a regulace.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2007
Datum podání práce: 28. 8. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6796/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: