Zavedení BYOD pro notebooky v Telefónica Czech Republic

Název práce: Zavedení BYOD pro notebooky v Telefónica Czech Republic
Autor(ka) práce: Pokorný, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá zaváděním programu Bring Your Own Device pro soukromé notebooky zaměstnanců ve společnosti Telefonica Czech Republic. Popisuje způsob řešení pomocí distribuované virtualizace. Na soukromé notebooky je distribuován virtuální firemní počítač se stejným pracovním prostředím, jako mají standardní pracovní stanice společnosti. Řešení problému je zasazeno do reálného prostředí společnosti. Analyzované oblasti pro zavedení a provoz programu BYOD jsou bezpečnostní, technologická, finanční a procesní.
Klíčová slova: testování VM; procesy BYOD; pravidla BYOD; návrh VM; analýza rizik VM; náklady na virtualizaci; IT BSC; VMware Player; distribuovaná virtualizace; BYOD
Název práce: Implementation of BYOD for laptops in Telefónica Czech Republic
Autor(ka) práce: Pokorný, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the implementation of the Bring Your Own Device program for employee's private laptops at Telefonica Czech Republic. It describes the solution using a distributed virtualization. The private laptops are given identical system environments as standard corporate laptops. The solution of the problem is set in the environment of the real corporation. Areas focused on the establishment and operation of the program are security, technology, finance and processes.
Klíčová slova: VM risk analysis; BYOD; BYOD policy; BYOD processes; VM design; virtualization costs; IT BSC; VM testing; VMware Player; distributed virtualization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2013
Datum podání práce: 1. 5. 2014
Datum obhajoby: 12. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45482/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: