Analýza a srovnání českého Operačního programu Podnikání a inovace a polského Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka

Název práce: Analýza a srovnání českého Operačního programu Podnikání a inovace a polského Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka
Autor(ka) práce: Wygrys, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müller, David
Oponenti práce: Burdová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je odkrýt rozdíly mezi českým Operačním programem Podnikání a inovace a Programem operacyjnym Innowatywna gospodarka, jež je polskou alternativou. Práce dále hodnotí úspěšnost či neúspěšnost těchto programů. Hodnocení úspěšnosti je založeno na dostupných, průběžných evaluacích. Zohledněné jsou například data, jako počet schválených dotací jednotlivých priorit, programů nebo rozdíly mezi původně plánovanými částkami, určenými pro potřeby jednotlivých priorit, programů, a skutečně schválenými dotačními částkami. Pro objektivnější pohled na věc, bylo připraveno několik vlastních kritérií. Řeč je například o vzniku nových společností ve sledovaném období, o podaných přihláškách k patentům, o užitných a průmyslových vzorech. Stručně se práce věnuje také změnám ve VaV, situaci na poli start-upů a inkubátorů. V neposlední řadě se hodnocení těchto programů odvíjí od Innovation Union Scoreboard.
Klíčová slova: Program operacyjny Innowatywna gospodarka; Operační program Podnikání a inovace; POIG; OPPI
Název práce: Analysis and comparison of the The Czech Operational programme Podnikání a inovace and The Operational programme Innowatywna gospodarka
Autor(ka) práce: Wygrys, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müller, David
Oponenti práce: Burdová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to show the difference between The Czech Operational programme Podnikání a inovace and The Operational programme Innowatywna gospodarka, which is the polish alternative. There is also evaluated a level of success of these Operational programmes in my thesis. The evaluation is based on available, current data. I took into consideration data as a number of approved grant applications, a difference between originally planned grant amounts and amounts of approved grants. For objective point of view, several criterions were monitored. These criterions are for example: a number of new established companies in followed period, a number of new applies for a patent, a number of new applies for designs, utility models. In addition you can find a brief overview of changes in R & D, of development in start-up sector etc., in this thesis. Last but not least, the evaluation of Operational programmes depends on Innovation Union Scoreboard.
Klíčová slova: The Operational programme Innowatywna gospodarka; The Operational programme Podnikání a Inovace; POIG; OPPI

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2013
Datum podání práce: 20. 5. 2014
Datum obhajoby: 2. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44011/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: