Produktový a provozní management v LEDA Slovakia s.r.o

Název práce: Produktový a provozní management v LEDA Slovakia s.r.o
Autor(ka) práce: Adamčíková, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svobodová, Hana
Oponenti práce: Novák, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Pod provozní management spadají v určité míře jiné činnosti v závislosti na typu výroby, přetržitosti výrobního procesu, charakteru technologie a v neposlední řadě na formě organizace. Ráda bych ve své bakalářské práci přiblížila provozní management ve vybrané organizaci. Jde o společnost s ručením omezením LEDA Slovakia, kterou vlastní a řídí můj otec. Je to malý podnik zabývající se převážně kovoobráběním, který má v současnosti šest zaměstnanců. Výroba je kusová a na zakázku, výrobní proces je přerušovaný a probíhají v něm mechanické procesy. Chci využít této příležitosti a nahlédnout pod pokličku každodenních úkolů a problémů. Plánuji strávit několik dnů ve firmě a sledovat jak se v praxi provozní management uskutečňuje. Chtěla bych se zaměřit na standardizaci a na její využití v tak malém podniku. Vím, že v hromadné výrobě je její uplatnění obrovské. No v tak malých podmínkách může být její využití omezené. Kladu si za cíl určit v jaké míře se dá využít a jak je její využití výhodné v LEDA.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 8. 2007
Datum podání práce: 29. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6810/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: