Vliv finanční krize na dluhopisový trh USA

Název práce: Vliv finanční krize na dluhopisový trh USA
Autor(ka) práce: Ševčík, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlík, Zdeněk
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje dopad finanční krize na trh vládních amerických dluhopisů. Teoretická část se zabývá faktory ovlivňujícími hodnotu dluhopisů a dále fungováním dluhopisového trhu v USA. Praktická část je věnována hlavnímu cíli práce-analýze amerického dluhopisového trhu v návaznosti na pád Lehman Brothers, změně měnové politiky FEDu, vývoji výnosů jednotlivých typů obligací, vybraných derivátů a aktiv. Především jsou srovnány návratnosti investic do vládních obligací a akcií v letech 2008-2013.
Klíčová slova: finanční krize; vládní dluhopisy; FED; dluhopisový trh; USA
Název práce: The impact of the financial crisis on the U.S. bond market
Autor(ka) práce: Ševčík, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlík, Zdeněk
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyses the impact of the financial crises on the U.S. bond market. Theoretical part deals with the factors affecting the value of bonds and deals with the processes in the american bond market. The main goal of the practical part is to analyse the U.S. bond market after the bankruptcy of Lehman Brothers, analyse changes in the monetary policy of the Federal Reserve and changes in yields of the government obligations, selected derivatives and assets. Primarily, there will be compared annual return on government bonds to annual return on stock in the period of the financial crisis.
Klíčová slova: FED; government bonds; USA; financial crisis; bond market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2013
Datum podání práce: 25. 4. 2014
Datum obhajoby: 4. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44967/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: