Vývoj nezamestnanosti na Slovensku v rokoch 1993-2006

Název práce: Vývoj nezamestnanosti na Slovensku v rokoch 1993-2006
Autor(ka) práce: Čarnogurská, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nezamestnanosť slovenskú ekonomiku postihovala už od počiatku 90.tych rokov a v jej priebehu sa zvýšila o 17,3 percentuálneho bodu. Nízka rozmanitosť socialistického hospodárstva a potrebná transformácia po roku 1989 boli hlavné dôvody prudkého nárastu počtu nezamestnaných. Od roku 2001 sa zvýšila podpora aktívnej politiky zamestnanosti aj vďaka ktorej došlo k zníženiu miery nezamestnanosti na súčastných 8,3%.
Klíčová slova: príčiny nezamestnanosti; druhy nezamestnanosti; špecifické miery nezamestnanosti; Slovensko; nezamestnanosť

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 8. 2007
Datum podání práce: 29. 8. 2007
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6820/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: