Hospodářský potenciál Antarktidy a jeho využití podle současného mezinárodního práva

Název práce: Hospodářský potenciál Antarktidy a jeho využití podle současného mezinárodního práva
Autor(ka) práce: Šorf, Alexandr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Kuchařová, Alžběta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Antarktida je dodnes posledním plně ekonomicky nevyužívaným kontinentem. Její potenciální využívání ale musí být podloženo právní úpravou. Tato práce se zaměřuje na nalezení možností rozvoje právní platformy ekonomického využití Antarktidy. V první části je analyzován potenciál přírodního bohatství a situace jednotlivých hlavních aktérů současného systému. V druhé části jsou poznatky z analýzy aplikovány na současný právní režim, čímž vznikají doporučení do budoucna.
Klíčová slova: Smlouva o Antarktidě; ekonomické využití; právní režim; Antarktida
Název práce: Economic potential of Antarctica and its exploitation according to the present international law
Autor(ka) práce: Šorf, Alexandr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Kuchařová, Alžběta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Antarctica up to this day the last fully economically unexploited continent. But, its potential exploitation must be supported by legislation. This thesis focuses on finding possibilities for future evolution of the legal platform of economic exploitation of Antarctica. The first part analyzes the potential of natural wealth and the situation of the main actors of the present system. In the second part, the findings from the analysis are applied on the present legal regime, to produce recommendations for the future.
Klíčová slova: the Antarctic Treaty; economic exploitation; legal regime; Antarctica

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2013
Datum podání práce: 12. 5. 2014
Datum obhajoby: 12. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43118/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: