Rozvozní úloha s dělenou dodávkou - heuristické metody

Název práce: Rozvozní úloha s dělenou dodávkou - heuristické metody
Autor(ka) práce: Mertl, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fábry, Jan
Oponenti práce: Pelikán, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V předložené práci studujeme rozvozní úlohy. V první části je pojednáno o různých typech rozvozních úloh. Druhá část obsahuje popis heuristik a metaheuristik. Dále se zaměříme na rozvozní úlohu s dělenou dodávkou. Cílem práce je naprogramování heuristiky nebo metaheuristiky pro tento typ úlohy. Závěr obsahuje výsledky praktické části a shrnutí důležitých vlastností.
Klíčová slova: metaheuristika; heuristika; rozvozní úloha s dělenou dodávkou; rozvozní úloha

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6824/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: