Družební vztahy v Evropě - studie případu družby měst Banyuls-sur-Mer a Kralup nad Vltavou

Název práce: Družební vztahy v Evropě - studie případu družby měst Banyuls-sur-Mer a Kralup nad Vltavou
Autor(ka) práce: Čubová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maslowski, Nicolas
Oponenti práce: Novotná, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je věnována fenoménu družby měst v Evropě se zvláštním zaměřením na česko-francouzské vztahy. V první části přináší stručný historický přehled družebních vztahů v Evropě a analyzuje, jak se s dobou měnily motivační faktory sdružených měst. Zbývající část práce je případovou studií zkoumající družební vztahy Kralup nad Vltavou s jihofrancouzským městem Banyuls-sur-Mer, jež trvají trvají již přes 20 let. Kapitoly Zapojené subjekty, Systém financování a Politické pozadí zkoumají témata stěžejní nejen pro danou případovou studii, ale rovněž pro sdružená města obecně. V další části jsou popsány hlavní body programů během družebních cest do obou států, jakožto i kulturní odlišnosti a některá nedorozumění, jež tyto cesty provázela. Na závěr se práce nastiňuje budoucí vývoj družby Banyuls-sur-Mer s Kralupy nad Vltavou a zaobírá se i otázkou budoucnosti družby v obecné rovině.
Klíčová slova: Banyuls-sur-Mer; družba; Kralupy nad Vltavou
Název práce: Town-twinning in Europe- Case study of the towns of Banyuls-sur-Mer and Kralupy nad Vltavou
Autor(ka) práce: Čubová, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maslowski, Nicolas
Oponenti práce: Novotná, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor's thesis deals with the phenomenon of town twinning in Europe with a special focus on the Czech-French relations. Firstly, it gives a brief overview of the town-twinning's history in Europe and anylyzes how the motivational factors of the twinned towns have changed over time. The remaining part is dedicated to the case study of the Czech town Kralupy nad Vltavou which has been twinned for more than 20 years with the town of Banyuls-sur-Mer located in the southern France. Three chapters, The involved entities, The system of funding and The political background look into features who concern not only the aforementioned towns but any twinned municipalities in general. Furthermore, it sets the main points of twinning-exchange-trips as well as the culture differences and possible problems linked to them. In the final portion of this thesis, possible options for future development between Kralupy nad Vltavou and Banyuls-sur-Mer are set forth. More importantly, it reflects on the future of town-twinning in general.
Klíčová slova: town-twinning; Banyuls-sur-Mer; Kralupy nad Vltavou

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2013
Datum podání práce: 1. 5. 2014
Datum obhajoby: 11. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43512/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: