Výroční zpráva neziskové organizace - občanská sdružení

Název práce: Výroční zpráva neziskové organizace - občanská sdružení
Autor(ka) práce: Heřmánková, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Hálek, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá občanským sdružením. V teoretické části se zaměřuje na vymezení občanských sdružení a způsobu vedení jejich účetnictví. Popisuje rozdíly mezi jednoduchým a podvojným účetnictvím. V praktické části pojednává o výročních zprávách občanských sdružení a jejich rozdílech.
Klíčová slova: podvojné účetnictví; spolky; občanská sdružení; jednoduché účetnictví
Název práce: The annual report of the non-profit organization - the civic associations
Autor(ka) práce: Heřmánková, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Hálek, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the civic association. The theoretical part is focused on definition of the civic associations and their accounting. It describes differences between simple accounting and double-entry bookkeeping. The practical part deals with the annual reports of the civic associations and their differences.
Klíčová slova: double-entry bookkeeping; simple accounting; association; civic association

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 23. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40225/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: