Mezinárodní mobilita umělců

Název práce: Mezinárodní mobilita umělců
Autor(ka) práce: Jarčičová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o mobilitě v oblasti kultury, jež je pro narůstající počet umělců neodmyslitelnou součástí jejich profesního i soukromého života. Konkrétně se soustředí na jednu z mladších forem mobility, umělecké rezidence, a mapuje jejich stav, podporu a překážky v České republice a v Dánsku. Praktická část je věnována porovnání činnosti a působení dvou rezidenčních center: pražské MeetFactory a kodaňské The Factory of Art and Design.
Klíčová slova: The Factory of Art and Design; MeetFactory; Sítě; Spolupráce; Umělecké rezidence; Mobilita
Název práce: International Artist Mobility
Autor(ka) práce: Jarčičová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The final thesis deals with cultural mobility, which is becoming an integral part of professional and private lives of a growing number of artists. Specifically, it concentrates on artist residencies as one of modern forms of the mobility. It describes their state, support and obstacles in the Czech Republic and in Denmark. The practical part of the thesis presents a comparison of two residential centers: MeetFactory in Prague and The Factory of Art and Design in Copenhagen.
Klíčová slova: MeetFactory; Networks; The Factory of Art and Design; Collaboration; Artist Residencies; Mobility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2012
Datum podání práce: 5. 6. 2014
Datum obhajoby: 12. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39835/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: