-

Název práce: Motivácia a vedenie zamestnancov vo firme
Autor(ka) práce: Kleinová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Turnerová, Lenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá motivovaním a vedením zamestnancov, vplyvom hmotných i nehmotných faktorov vplývajúcich na intenzitu motivácie vo firme Lumil. V rámci práce bol rozdaný dotazník zamestnancom firmy, na základe čoho bol zhodnotený stupeň motivačných postupov využívaných vo firme. Zvláštnu kapitolu tvorí popis histórie a predmetu činnosti, zároveň i formy motivovania zamestnancov v konkrétnej spoločnosti.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2007
Datum podání práce: 31. 8. 2007
Datum obhajoby: 20. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6829/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: