Programování automatických obchodních strategií pro platformu Metatrader 4

Název práce: Programování automatických obchodních strategií pro platformu Metatrader 4
Autor(ka) práce: Belada, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brixí, Radim
Oponenti práce: Veber, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o konkrétních možnostech automatizace obchodních strategií pro trh Forex. Teoretická část práce se zabývá popisem fungování trhu Forex a základními principy obchodování v něm. Dále pak následuje analýza populární platformy MetaTrader 4 a programovacího jazyka MQL4, který byl vytvořen pro účely vývoje obchodních indikátorů a automatizace obchodních strategií. Praktickou částí prá-ce je pak návrh, implementace, optimalizace a měření výkonu vlastní komplexní obchodní strategie vycházející z populárních obchodních strategií, která je schopna obchodovat bez lidské spoluúčasti.
Klíčová slova: Forex; MQL4; automatické obchodní strategie; MetaTrader 4
Název práce: Development of automatic trading strategies for platform MetaTrader 4
Autor(ka) práce: Belada, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brixí, Radim
Oponenti práce: Veber, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with specific possibilities of automation of trading strategies for the Forex market. The theoretical part of the thesis describes the functioning of the Forex markets and the basic principles of trading in it. This is followed by an analysis of a popular trading platform MetaTrader 4 and MQL4 programming language, which was created for the purpose of development of trading indicators and automated trading strategies. The practical part of the thesis is the design, implementation, optimization and performance measurement of complex trading strategy based on popular trading indicators that is able to trade without any human involvement.
Klíčová slova: Forex; MQL4; Expert Advisor; MetaTrader 4

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 11. 2013
Datum podání práce: 31. 3. 2014
Datum obhajoby: 20. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45588/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: